Valuta

Shpjegimi hap pas hapi

Seksioni “Konfigurime” përmban një sërë opsionesh dhe funksionalitetesh shtesë. Zëri i tretë në këtë seksion lejon menaxhimin e valutave, ku mund të përzgjidhen valutat me të cilat shprehen çmimet e artikujve që shiten.

Konfigurime Valuta

Dritarja që do të shfaqet, do të përmbajë do të përmbajë në të majtë një listë me llogari dhe në të djathtë një hapësirë boshe fillimisht.

Konfigurime Valuta

Për të shtuar një valutë të re, klikohet trekëndëshi i vogël gri, në anë të listës me titullin “Valutat që doni të shfaqen te pagesa”. Në dritaren që do të shfaqet, përdoruesit i jepet mundësia të përzgjedhë valutat që do të ketë në përdorim.

Konfigurime Valuta

Nëse përdoruesi dëshiron të heqë ndonjë nga valutat e përzgjedhura, mjafton të klikojë shenjën “X” në anë të valutës në fjalë.