Lista e TVSH

Shpjegimi hap pas hapi

Në website pasi përdoruesi të ketë vendosur të dhënat e tij dhe të ketë hyrë, ai mund të klikojë në të majte tek opsioni “Konfigurime”. Tek opsioni “Lista e TVSH-së” do t'i shfaqen të gjitha listat e TVSH-ve sipas ligjit.

Konfigurime Llogarite