Llogaria

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Në këtë seksion, përdoruesi do të ketë mundësi të menaxhojë llogaritë bankare, duke klikuar zërin përkatës në menunë kryesore.

Konfigurime Llogarite

Dritarja që do të shfaqet, do të përmbajë në të majtë një listë me llogari dhe në të djathtë, një hapësirë boshe fillimisht.

Konfigurime Llogarite

Nëse klikohet mbi njërën prej tyre, në të djathtë do të shfaqen të dhënat që ndodhen në të. Ato mund të modifikohen menjëherë dhe ndryshimet mund të ruhen duke klikuar butonin “Ruaj”. Në këtë hapësirë përdoruesi mund të fshijë, duke klikuar butonin “Fshij llogarinë”, në fund të faqes.

Konfigurime Llogarite

Nëse përdoruesi kërkon të shtojë një llogari të re, mjafton të klikojë butonin “+” (poshtë, në të djathtë). Do të shfaqet një dritare e tillë, ku ai do të ketë mundësi të plotësojë të dhënat e llogarisë dhe t’i ruajë ato.

Konfigurime Llogarite