Si të konfigurojmë aplikacionet easyPos nga platforma e menaxhimit (Backoffice)?

Video e shkurtër ilustruese