Konfigurimi i Barcode Scanner

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Ashtu si printeri, edhe skaneri mund lidhet me USB ose nëpërmjet internetit (rrjeti IP). Në varësi të pajisjes elektronike ku është instaluar aplikacioni, përdoruesi do të zgjedhë një nga këto dy mundësi dhe do të përzgjedhë pajisjen që ka në dispozicion. Përdoruesi do të ketë mundësi të zgjedhë shpejtësinë e skanerit, në varësi të lloji të tij.

Konfigurimi i Scanner