Raportimi i gjendjes së arkës

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Çdo ditë, para se të lëshohet një faturë, duhet të raportohet gjendja fillestare e arkës. Për këtë, përdoruesi shkon në seksionin “Arka” dhe klikon butonin “Raporto balancën”.

easyPos & easyInvoice - Raporto arkën

Do të shfaqet dritarja “Gjendja Fillestare”, ku mund të vendoset vlera e përgjithshme e kartëmonedhave dhe monedhave që gjenden në arkë.

easyPos & easyInvoice - Raporto arkën

Pasi të plotësohet fusha “Vlera” me shumën e saktë, klikohet butoni “OK”.