Faturë e parë elektronike

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice

Shpjegimi hap pas hapi

Për të lëshuar fatura elektronike, përdoret seksioni “Faturë e re”, nga menuja kryesore e aplikacionit easyInvoice.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice

Në ekran do të shfaqet një pamje e tillë, e ngjashme me një formular, i cili plotësohet me të dhënat e nevojshme që duhet të përmbajë një faturë. Përdoruesi mund të gjejë këtu të gjitha elementet e nevojshme për faturën që do të lëshojë.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice

Në fushën “Afati i pagesës” duhet të vendoset data e fundit, brenda së cilës duhet të bëhet shlyerja e faturës. Opsioni bazë është data në të cilën lëshohet fatura, por mjafton një klikim mbi të, për të pasur mundësinë e përzgjedhjes së një date tjetër.

Në fushën “Klienti“ duhet të vendoset emri i klientit që po faturohet, pra blerësi. Kur klikohet te kjo fushë, hapet një dritare e re, në të cilën mund të përzgjidhet klienti që do të faturohet. Veprimet e plota në lidhje me krijimin e subjekteve të reja, janë përshkruar në kapitullin përkatës.

Duke klikuar në dritaren ku lexohet me shkrim gri të lehtë “Zgjidh Artikullin”, hapet lista me artikuj që përdoruesi ka në sistem. Veprimet e plota në lidhje me krijimin e artikujve të rinj apo importimin e tyre nga një sistem tjetër, janë përshkruar në kapitullin përkatës.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice

Pasi të shtohet artikulli apo artikujt në faturë dhe të jenë vendosur sasitë për secilin, përdoruesi mund të zgjedhë një nga mënyrat e pagesës.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice
Leshimi fatures elektronike - easyInvoice

Nëse mënyra e pagesës do të jetë transferta bankare, atëherë aplikacioni do të kërkojë edhe vendosjen e një numri llogarie në faturë, në fushën “Llogari bankare”. Në dritaren e re që do të hapet, përdoruesi do mund të përzgjedhë një ndër llogaritë ekzistuese. Veprimet e plota në lidhje me shtimin e llogarive të reja, janë përshkruar në kapitullin përkatës.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice

Së fundmi, përdoruesi mjafton të klikojë “Dërgo faturën” dhe në ekran do të shfaqet një mesazh i tillë.

Leshimi fatures elektronike - easyInvoice