Instalimi në Smartphone

Instalimi në Android: video e shkurtër ilustruese

Instalimi në Android: shpjegimi hap pas hapi

Hyjmë në aplikacionin Playstore dhe në fushën “Search” shkruajmë “easypos.al”. Kur aplikacioni easyPos të jetë shfaqur siç tregohet në figurë, klikojmë në butonin “Install”.

easyPos Android - Kerkimi
easyPos Android - Install

Instalimi në iOS: video e shkurtër ilustruese

Instalimi në iOS: shpjegimi hap pas hapi

Hyjmë në aplikacionin Appstore dhe në fushën “Search” shkruajmë “easypos al”. Pasi aplikacioni easyPos të jetë shfaqur siç tregohet në figurë, klikojmë mbi butonin e shkarkimit.

easyPos Android - Kerkimi
easyPos Android - Install