Instalimi në kompjuter MacOS

Video e shkurtër ilustruese për aplikacionin easyPos

Shpjegim hap pas hapi për aplikacionin easyPos

Nga stafi i suportit tonë ju ka ardhur një email me një link nga i cili mund të shkarkohet aplikacioni. Klikoni në këtë link dhe prisni derisa shkarkimi të ketë mbaruar.

E-mail instalimi easyPos MacOS

Kur shkarkimi përfundon, do t'ju shfaqet një dritare me ikonën e aplikacionit dhe me ikonën e dosjes (folder) Applications. Tërhiqeni ikonën e aplikacionit mbi atë të dosjes Applications. Më pas klikoni butonin “Open” për të hapur programin.

Instalimi easyPos Mac - Hapi 1
Instalimi easyPos Mac - Hapi 2

Video e shkurtër ilustruese për aplikacionin easyInvoice

Shpjegim hap pas hapi për aplikacionin easyInvoice

Nga stafi i suportit tonë ju ka ardhur një email me një link nga i cili mund të shkarkohet aplikacioni. Klikoni në këtë link dhe prisni derisa shkarkimi të ketë mbaruar.

E-mail instalimi easyInvoice MacOS

Kur shkarkimi përfundon, do t'ju shfaqet një dritare me ikonën e aplikacionit dhe me ikonën e dosjes (folder) Applications. Tërhiqeni ikonën e aplikacionit mbi atë të dosjes Applications. Më pas klikoni butonin “Open” për të hapur programin.

Instalimi easyPos Mac - Hapi 2
Instalimi easyPos Mac - Hapi 1