Vetëfaturimi dhe autongarkesa

Video e shkurtër ilustruese: easyPos

Shpjegimi hap pas hapi: easyPos

Përdoruesi duhet të përzgjedhë arsyen e lëshimit të një fature të tillë, në rast vetëfaturimi.

Vetëfaturimi dhe autongarkesa - easyPos

Së fundmi, përdoruesi do të ketë mundësi të selektojë opsionet përkatëse, nëse fatura është për eksportim mallrash, ose nëse fatura e ka TVSH-në në autongarkesë.

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice