Ndryshimi i valutës

Shpjegimi hap pas hapi: easyPos

Pasi të jenë shtuar artikujt e përzgjedhur për shitje në shportë, klikohet në butonin “Pagesa”.

Ndryshimi i valutes easyPos

Do të shfaqet një dritare me një sërë opcionesh. Nën seksionin “Të tjera”, fshihen disa funksionalitete më të avancuara.

Ndryshimi i valutes easyPos

Në fushën “Valuta” mund të përzgjidhet valuta, në të cilën po përpilohet fatura, dhe të vendoset kursi i këmbimit, në respekt të dispozitave ligjore.

Ndryshimi i valutes easyPos
Ndryshimi i valutes easyPos

Shpjegimi hap pas hapi: easyInvoice

Në fushën “Valuta”, në formën kryesore të faturës elektronike, mund të ndryshohet valuta e faturës. Nëse përdoruesi klikon mbi të, do të shfaqen një sërë alternativash valutore, midis të cilave ai mund të zgjedhë. Në fushën në të djathtë të valutës, përdoruesi do të vendosë kursin e këmbimit, në respekt të dispozitave ligjore.