Fatura porosi dhe fatura përmbledhëse

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Për të lëshuar fatura tatimore të llojit “porosi”, përdoruesi duhet të spostohet në seksionin “Pika e Shitjes”, në menunë qendrore të aplikacionit easyPos.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Pasi të jenë përzgjedhur artikujt për të cilët duam të lëshojmë faturë, ata do të përfshihen në shportë.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Nëse fatura është porosi (siç p.sh. mund të ndodhë në restorante apo bare kur klientët nuk paguajnë menjëherë, por zgjedhin ta bëjnë këtë në fund, kur ngrihen nga tavolina), përdoruesi duhet të seleksionojë opsionin “Kjo faturë është porosi”. Në këtë rast, butoni në fund të dritares ndryshon në “Përfundo” dhe fatura lëshohet, pa kërkuar një likuidim të saj.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Kur klienti të jetë gati për të likuiduar, përdoruesi duhet të klikojë në pikat në cepin e djathtë (lart) të Shportës. Në këtë rast, aplikacioni do të shfaqë një menu, ku ndër të tjera mund të përzgjidhet opsioni “Përmblidh Fatura”.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Ky opsion mundëson seleksionimin e faturave me porosi, në mënyrë që të përmblidhen në një të vetme, të gatshme për likuidim.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Pas seleksionimit të faturave porosi, do të shfaqet një dritare si në foto, me faturat e seleksionuara.

Fatura porosi dhe përmbledhëse

Më pas veprohet si për çdo faturë tjetër: përzgjidhet metoda e pagesës dhe klikohet butoni “Paguaj”. Përdoruesi i dorëzon klientit faturën e printuar, e cila do të ketë këtë pamje.

Fatura porosi dhe përmbledhëse