Si të korrigjojmë artikujt te një faturë e fiskalizuar me easyPos?

Video e shkurtër ilustruese: easyPos

Si të korrigjojmë detajet te një faturë e fiskalizuar me easyPos?

Video e shkurtër ilustruese: easyPos

Si të anullojmë një faturë të fiskalizuar me easyPos (korrigjim tërësor)?

Video e shkurtër ilustruese: easyPos