Si të korrigjojmë artikujt te një faturë elektronike e lëshuar me easyInvoice?

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice

Si të anullojmë një faturë elektronike të lëshuar me easyInvoice (korrigjim tërësor)?

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice

Si të lëshojmë një faturë korrigjuese, duke e përpiluar nga e para?

Video e shkurtër ilustruese: easyInvoice