Shtimi i njësive

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Përdorues hyn në backoffice në app.easypos.al, vendos të dhënat e tij dhe më pas shkon tek konfigurimet. Në krah të djathtë do të shfaqet opsioni “Njësi”.

Shto njësi

Pas klikimeve, te “Njësi” do të hapet një menu drop-down, pra një listë njësi. Përdoruesi përzgjedh cilën njësi dëshiron dhe më pas klikon butonin “Ruaj”.

Shto njësi dropdown