Shtimi i një artikulli të përbërë

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi

Pasi përdoruesi të ketë krijuar 2 artikuj të ndryshëm si psh. (kafe + briosh), atëherë krijon/shton një artikull të ri duke plotësuar fushat përkatëse. Tek opsioni “Inventari”, përdoruesi aktivizon në të djathtë fushën "Artikull i përbërë". Vendos brenda cilin artikull dëshiron të shtojë dhe sasinë përkatëse që kërkohet për të krijuar këtë artikull të përberë. Më pas klikon/shtyp butonin “Ruaj”.

Shto artikull të përbërë