Si të krijojmë artikuj me disa njësi matëse?

Video e shkurtër ilustruese