Si të krijojmë artikuj me çmime në Euro dhe më pas të lëshojmë faturë me to?

Video e shkurtër ilustruese