Modifikimi i një artikulli

Video e shkurtër ilustruese

Shpjegimi hap pas hapi: easyPos

Nëse përdoruesi do të ndryshojë njërin nga artikujt e krijuar, mjafton ta klikojë dhe në anën e djathtë të ekranit do të shfaqet opsioni “Modifiko” dhe do te riaktivizohet skeda fillestare e artikullit, ajo që u plotësua kur artikulli u krijua. Përdoruesi do të ketë kështu mundësi të bëjë të gjitha ndryshimet e nevojshme dhe t’i ruajë ato duke klikuar përsëri butonin “Ruaj”. Artikulli në fjalë mund edhe të fshihet krejtësisht, duke hyre në app.easypos.al.

Modifiko artikull